Ultima Thule - Stolt Svensk Lyrics

Artist: Ultima Thule Lyrics
Popularity : 105 users have visited this page.
Album: Track 1 on Vikingabalk
Rate : Rate the song now!!!

Jord som mig fostrat har
Och Fädrens aska gömmer
Folk som ärvt hjältars land
Och deras dygder glömmer
Ur skuggan av min dal
Jag ägnar dig en sång
Dig söver smickrets röst
Hör sanningen en gång

Här fladdrar stolt vår fana
Ni vill den ifrån oss ta
Förstår ni ej vår känsla?
Har Ni glömt vad liv oss gav?
Ett arv ifrån det gamla
Och ett lån från våra barn
Det är den mark vi trampar
Det är vårt ödesgarn

Vi tystar Ni lystrar
- Å nej, vi tiger ej
Hör vem som talar
- Å nej, vi tiger ej
Ni gör som vi säger
- Å nej, vi tiger ej
Vi sitter tryggt med makt i hand

Här fladdrar stolt vår fana
Ni vill den ifrån oss ta
Förstår Ni ej vår känsla?
Har Ni glömt vad liv oss gav?
Vi skymfar ej och hädar
När vi älskar blått och tro
Ingen söndring skall rasera
Det huset där Ni bor

Vi tystar Ni lystrar
- Å nej, vi tiger ej
Hör vem som talar
- Å nej vi tiger ej
Ni gör som vi säger
- Å nej, vi tiger ej
Vi sitter tryggt med makt i hand


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia