Ultima Thule - Till Kriget Lyrics

Artist: Ultima Thule Lyrics
Popularity : 162 users have visited this page.
Album: Track 9 on Karoliner
Rate: Till Kriget gets avg. rating 5.8 out of 10 based on 5 ratings. Rate the song now!!!


Så i gryning väckt ur vila
Där ur drömmar tankar ila
Ej n sömn där blir i frid
Blott nu väntar slag och strid
Jag är torparson och dräng
Utan jord och egen säng
En soldat vid 18 år
Klädd i kappa gul och blå
Ut på vägen så jag gick
Fjorton dagars kost jag fick
Trampa på, trampa på
Under skyarna de blå
Här gå knekt till kompani
Kompani till bataljon
Här går Svea värn och vapen
Att försvara hus och hem
Så farväl till torp och skog
Säg farväl till vän och jord
Här är gryning här är vår
När en knekt till kriget går
Så farväl till torp och skog
Säg farväl till vän och jord
Här är gryning här är vår
När en knekt till kriget går
Mönstrade och skrivna
In i rullan under Karl
Övade och drivna
Knektar komna av hans far
Alla män vi är av bygden
Alla män från samma nejd
Ej en knekt här går i ledet
Som för penningar är lejd
Ofred är i söder
Ofred är i öst
Hot från trenne sidor
Talar tungt med krigets röst
Dit vi gå, trampa på
Trampa på det brådskar så
Här går Svea värn och vapen
Att försvara hus och hem
Så farväl till torp och skog
Säg farväl till vän och jord
Här är gryning här är vår
När en knekt till kriget går
Så farväl till torp och skog
Säg farväl till vän och jord
Här är gryning här är vår
När en knekt till kriget går


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us

Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia