Karnivool Discography & Lyrics

Album

  • 2005 Themata
  • 2009 Sound Awake
  • 2013 Asymmetry
  • Single

  • 2005 Themata
  • EP

  • 2001 Persona
  • 2009 Set Fire to the Hive