SMiLE.dk Discography & Lyrics

Album

  • 1998 Smile
  • 2000 Future Girls
  • 2001 Smile Paradise
  • 2002 Golden Sky
  • 2008 Party Around the World