Stephen Gately Discography

Album

  • 2000 New Beginning
  • Single

  • 2000 New Beginning
  •    --   I Believe
  •    --   New Beginning / Bright Eyes