Terra Naomi Discography & Lyrics

Album

  • 2002 Terra Naomi
  • 2005 8-Track
  • 2006 Virtually
  • 2007 Under the Influence
  •    --   To Know I'm Ok
  • EP

  • 2005 Terra Naomi EP