Xeg Discography & Lyrics

Album

  • 2001 Ritmo & Poesia
  • 2004 Remisturas Vol. 1
  • 2004 Conhecimento
  • 2009 Outros Tempos
  • Album + Mixtape/Street

  • 2010 Egotripping