Artist: Grzegorz Turnau
Song Title: Nie baw się więcej kulą ziemską
Na niebiosach Bg mieszka
A na ziemi jest cieka
Prowadzca do nieba

cieka wska jak per
Tylko e naprzd mierci
Przezwyciy trzeba

Na ziemi ludzie proci
Umieraj z mioci
Bo wierzcych mio umierca

Mgby pomc im Bg
Ale Bg nie zna drg
Do czowieczego serca


From http://www.lyrics007.com