Artist: Athena
Song Title: Macera
Her yeni baþlayan macera
Heyecan dolu çilek kokar
Gelip geçici bir hevesti
Bazen uzun bazen kýsa

Aþk olayýný hiç açmasak
Konuþmadan yaþasak
Sonra büyüsü bozulunca
Uzatmadan yalanlasak

Artýk anlýyorum herþeyi
Oyun zamaný sona erdi
Aþký ödünç almýþtým zaten
Budur en güzeli en güzeli

From http://www.lyrics007.com