Artist: Sud Sound System
Song Title: Ambizione
Terron FABIO
Vagnone nu coltivare le ambizioni toi cu lu concime telu male, lassa stare.
Vagnone nu coltivare le ambizioni toi cu lu concime telu male, none none.
RIT.: Percé se tieni n'ambizione intra la vita de coltivare
Nu capiscu percé a retu le spaddre la menarare,
Se tieni n'occasione intra la vita pe cangiare
Pigghiala, nu la lassare!

Basta rubare, ca é troppa la gente ca se stae a lamentare
Troppi li cristiani ca te stannu a maledire
La dignità toa ene puru a mancare ,
Te dicu ntorna moi.
Basta sparare, percé quistu é lu suonu ca nu putimu sentire
Ca su troppe la mamme ca se stannu a lamenare
Percé troppi li vagnuni ca a casa nu stanu a turnare
Decitime a du ede ca imu riare !

Percé se tieni n'ambizione intra la vita de coltivare
Nu capiscu percé a retu le spaddre la menarare,
Se tieni n'occasione intra la vita pe cangiare
Fallu, ma della terra toa nu te na scire!

Ca na terra chiange specie quannu li ene a mancare
La forza dellu populu sou ca la face splendere.
Ca na terra chiange specie quannu li ene a mancare
La forza delli vagnuni ca la fannu incere.
Ca na terra chiange specie quannu li ene a mancare
La mentalità giusta cu se pote reagire.
Ca na terra chiange specie quannu li enenu a mancare
Tutti quiddri ca pensanu ca ancora se po cangiare.
Ca na terra chiange specie quannu li ene a mancare
Ci la lassata sula cu ba troa fortuna fore.
Ca na terra chiange specie quannu li enenu a mancare
Tutti quiddri ca sanu persi e retu nu ponnu chiui turnare.

Rit.

Dilli no! A ci ole cu te illude.
Dilli no! A ci ole cu te esclude
Dilli no! A ci ole sulu lu fiaccu de tie.
Dilli no! Dilli no! Dilli no!
Dilli no! A ci ole cu te imbroglia.
Dilli no! A ci ole cu te imbavaglia.
Dilli no! A ci nu bole lu buenu de tie.
Dilli no!Dilli no!Dilli no!
Ca lu salentu ha dire no e be cussi ca poi spacca
Comu face moi stu vagnone ca sullu ritmu se 'ttacca
Comu face lu neonatu quannu 'ncigna cu 'llatta
Lu latte é buenu, lu meju, quiddru adattu cu crisca.
Comu la cultura ca me dae sta terra e ogne giurnu me face 'mparare
Ca se na cosa vuei cu la ottieni tantu de culu ogne giurnu ta fare
Lassa perdere le idiozie e 'ncigna a reagire
Nui nu tenimu tiempu pe ci ni strazza lu core!

From http://www.lyrics007.com