Artist: Tarkan
Song Title: Uzak
UZAK
Karný tokken sýzlanandan,
Zevk sürerken sýkýlandan,
El içinde aðlayandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Dost lafýndan gocunandan,
Kuþkusuyla buz tutandan,
Düþmanýna dost durandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Sevabýný anlatandan,
Günahýna kulp takandan,
Düþmanýna dost durandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Suretiyle kandýrandan,
Þeytanýyla yarýþandan,
Aynalardan kovulandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...

From http://www.lyrics007.com