Therion - Muspelheim Lyrics

Writer(s) : JOHNSSON, CHRISTOFER JAN / KARLSSON, THOMAS NIKLAS KRISTER
Artist: Therion Lyrics
Popularity : 49 users have visited this page.
Album: Track 7 on Secret of the Runes
Rate: muspelheim gets avg. rating 5.7 out of 10 based on 7 ratings. Rate the song now!!!

[Gudaskymning]

[From the south comes the forces of chaos and destruction. The ultimate heat from the world of Muspel will very soon burn the world and turn it into ashes. The firegiant Surt rides with his hords to meet the gods in the final battle of Ragnarok. But the whell of fate will turn once again and from the ash a new world will rise.]

Kaun

Gudaskymning faller på glöden
börjar flamma (Ur) ödets eld i Muspelheim
Ragnarök härstamma.

Muspilli flammor över Jord,
snart kommer Surt att härja,
Jättarna tända Ragnarök
(och) runor av eld besvärja.
Muspel öppnat sig

Surt som i syd med draget svärd
kallar på Muspels söner,
kommer till kamp på Vigrid slätt,
då hjälper inga böner.
Från syd kommer kaos.

Makter av eld här stormar fram
nu skola världen brinna.
Jättarna dräper guden Frej då
kommer ödets timma.
Frukta Muspelheim!


If you believe the lyrics are not correct you can Submit Corrections to us
Lyrics © Warner/Chappell Music, Inc.
Lyrics007 gets licensed to display lyrics and pay the lyrics writers through LyricFind. The most of song titles are calibrated according to wikipedia