Who Sang Dno? Al Sirat

Credits
release date: 2004-5-22
length: 3:55
z dnia na dzieñ zast¹pi³ kac...
Choæ wszystko pod nos ci podstawiano,
a co chcia³eœ, mia³eœ, nie robi¹c nic!

Dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na dno...

Wielu przyjació³ mia³eœ. Drwili z ciebie,
kiedy odwraca³eœ twarz...
Uœmiechaj¹ siê dzisiaj, patrz¹c jak skoñczy³eœ,
gdy zabrak³o tego, czym obdarzy³ los...

Dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na dno...

[solo: sYn]

Ile up³ynie, nim pozbierasz siê w sobie,
nim skorzystasz z w³asnych si³?
Ile minie zanim uœwiadomisz sobie,
¿e nie zrobi ju¿ nikt za ciebie nic?!

Dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na ryj!

Tracklist
CD 1
 • 1 Ho Ano
 • 2 Zło
 • 3 Synchronia
 • 4 Tryb
 • 5 Dno
 • 6 Future Belongs to Me
 • 7 Sentex
 • 8 The Worst Disease
 • 9 Your Own Face
 • 10 Kala
 • 11 Pono

 • Album Information
  label: Pomaton EMI
  country(area): Poland
  format: CD
  barcode: 724347325700
  script: Latin