Cerys Matthews - Y Corryn Ar Pry' Lyrics


sponsored links

dwi am ddangos paradwys i ti
meddai'r corryn wrth y pry
ti am aros 'da fi
mynd a chwmpawd drwy'r ddinas
bydda i'n disgwyl yna i ti
i ddangos y ffordd
dw i am droi y gofod rhyngom
d’i wneud e yn gan gradd
dm i ni fod 'da'n gilydd
wyt ti'n barod am noson fel hon?
fel hon?
os rhoi di bopeth sydd gen ti
mi gei di bopeth sy gen i
a chymaint mwy
mae'n cymryd dau i wneud y tango
mae gennym wahaniaethau mawr
ti byth yn gofyn dim
dw i am droi y gofod rhyngom
a’i wneud e yn gan gradd
am i ni fod 'da'n gilydd
wyt ti'n barod am noson fel hon?
fel hon?
fflamau, fflamau
yn fy mhen, fy mer, fy nghalon,
fy enaid, tyrd yn 'gosach
gad i mi deimlo dy fysedd arnaf
fflamau, fflamau
yn fy mhen, fy mer, fy nghalon,
fy enaid, tyrd yn 'gosach
gad i mi deimlo dy fysedd arnaf
fflamau, fflamau
yn fy mhen, fy mer, fy nghalon,
fy enaid, tyrd yn 'gosach
gad i mi deimlo dy fysedd.
(english translation)
i'm going to show you paradise
said the spider to the fly
you will stay with me
follow your compass through the city
i'll be waiting for you
to show you the way
i want to bridge this space between us
and make it a better place
for us to be together
are you ready for a night like this? like this?
if you give me all that you have
i'll give you all that i have
and much more
it takes two to tango
we have huge differences
you never ask for anything
i want to bridge this space between us
and make it a better place
for us to be together
are you ready for a night like this? like this?
flames, flames
in my head, my bones, my heart
my soul, come closer
let me feel your fingers on my body
flames, flames
in my head, my bones, my heart
my soul, come closer
let me feel your fingers on my body
flames, flames
in my head, my bones, my heart
my soul, come closer
let me feel your fingers on my body.

Track Listing
Digital Media 1
 • 1 Awyrennau
 • 2 Y Corryn Ar Pry'
 • 3 Trwy'r Drych
 • 4 Lisa Lân
 • 5 = Aeroplane

 • Album Information
  country(area): United Kingdom
  format: Digital Media
  script: Latin