Freddie Aguilar - Anak (Reprise) Lyrics

Credits
release date:
popularity : 112 users have visited this page.
genres: Rock Folk, World, & Country
styles: Folk/Philippine Classical
Lyrics
Nung isilang ka sa mundong ito
Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila
Ang iyong ilaw

At ang nanay at tatay mo'why
Di malaman ang gagawin
Minamasdan
Pati pagtulog mo

At sa gabi'why napupuyat ang iyong nanay
Sa pagtimpla ng gatas mo
At sa umaga nama'why kalong ka ng iyong
Amang tuwang-tuwa sa yo'

Ngayon nga ay malaki ka na
Nais mo'why maging Malaya
Di man sila payag
Walang magagawa

Ikaw nga ay biglang nagbago
Nagging matigas ang iyong ulo
At ang payo nila'why
Sinuway mo

Di mo man lang inisip na ang
Kanilang ginagawa'why para sa yo
Pagka't ang nais mo'why másunod
Ang layaw mo dimo sila pinapansin

Nagdaan pa ang mga araw
At ang landas mo'why maligaw
Ikaw ay nalulong
Sa másama bisyo

At ang una mong nilapitan
Ang iyong inang lumuluha
At ang tanong nila ANAK
Ba't ka nagkaganyan?

At ang iyong mata'why biglang lumuha
Ng di mo napapasin
Pagsisisi at sa isip mo't nalaman
Mong ika'why nagkamali