Khold - Den store allianse Lyrics


sponsored links
Jeg leser om den i tidls lyrikk
i sotsvarte ord i en bok
som salmer i natten, som dyster musikk
tanker som dikter betok

Jeg finner et ord om bunnls sorg
et ord om vnde og ve
oder om sltt en mnelys borg
sanger om knugende fred

Viser om skog, om vemod og savn
viser om mismod og plager
sanger om hp i gudenes navn
om mrke og grsvarte dager

Den store allianse er skremselen,
tiden, dden og glemselen.

Track Listing
  • 1 Nattpyre
  • 2 Den store allianse
  • 3 Norne
  • 4 Svart helligdom
  • 5 Rovnatt
  • 6 Kaldbleke hender
  • 7 Bortvandring
  • 8 Mesterverk av smerte
  • 9 Jol
  • 10 Øyne i arv