Who Sang Liberta (El Romano)? Rafet El Roman

Rafet El Roman Hayat Hüzünlü cover art
Credits
release date: 2003-5-23
genres: Pop
styles: Europop/Ballad
length: 3:46

Burda eskiden bir insan yaþadý
Atý þaný vardý bir de kemaný
Halk onu severdi halk ona tapardý
Ýsmi EI Romano, bir kahramandý
Yýl bin dörtyüz onbeþ Ýspanya yöresi
Bir yanda yokluk bir yanda açlýk
Millet periþan çaresiz sefildi
Yürekleri suskun, baþlarý eðik
Özgürlük diye haykýran bir sesin
Arkasýndan yüzlerce haykýranlar daha
Ýnsanlýk diye haykýran bir sesin
Arkasýndan yüzlerce haykýranlar daha
Liberta, liberta, liberta, liberta
Padiþah kýskandý, delirdi þahlandý
Onu esir aldý zindana attý
Aç susuz iþkence yedi gün dayandý
Çok acý bir an büyük bir kayýptý
Halkýn öfkesi isyan yaratmýþ
Soðuk bir savaþ binlerce ölü
Uzun sürmedi padiþah pes etti
Yaþasýn adalet iyiler kazandý
Liberta, liberta, liberta, liberta
Asýrlardýr böyle, böyle kalacak
Kahramanlar ölmez hep yaþayacak

Tracklist
CD 1
  • 1 Bir Melek Diliyorum
  • 2 Son Mektup
  • 3 Hayat Hüzünlü
  • 4 Bulmaca
  • 5 Birgün Olmazsam
  • 6 Allah Biliyor
  • 7 Bay Bay
  • 8 Her Şey Senin Elinde
  • 9 Liberta (El Romano)
  • 10 Bugün Aşık Oldum