Ultima Thule - Kring Sveriges fana Lyrics


sponsored links
Svenskar vakna ur er dvala
Länge nog vi sovit bort vår tid
Länge nog vi litat på löften så hala
Man skriver oss lagar alltjämt
Aldrig man frågar oss om råd
Man tid för vila och möda bestämt

Vad är det för trupp
Som idag träder upp
I enighet kring Sveriges fana.
Tvärt emot vana

Enad front bland arbetets miljoner
Bådar nya dagens morgon väckt
Svenska folk, svenska land du ärvde traditioner
Ifrån frihetshjälten Engelbrekt
Nu så gäller det din frihet.
Svenska folk, svenska land
Vi vill att du blir ett.

Vad är det för trupp
Som idag träder upp
I enighet kring Sveriges fana.
Tvärt emot vana

Track Listing
  • 1 Ragnarök
  • 2 En skägglös dundergud
  • 3 Mitt land
  • 4 Kring Sveriges fana
  • 5 Festsång i Odens sal
  • 6 Ensamt öga
  • 7 Protect and Preserve
  • 8 Election Day
  • 9 The Story of a Witch
  • 10 Ravens