The Love Box Album Cover Art

365daband

Tracklist


CD-R 1
 • 1. Tình yêu đến
  length: 3:40
 • 2 Oh My Love
  length: 4:03
 • 3. Nhớ em
  length: 4:01
 • 4 I Let You Down
  length: 4:06
 • 5. Đường chân trời
  length: 4:41
 • 6 Talk to Me
  length: 3:59
 • 7. Quay về
  length: 4:08
 • 8. Như chưa bao giờ lìa xa
  length: 5:12
 • 9 Saigon Here We Come
  length: 3:35
 • 10. Khác biệt
  length: 3:38
 • 11 Music in Me
  length: 4:14