Rückfall Album Cover Art

Bill Ramsey

Cover Art

Bill Ramsey Rückfall Cover Art

Tracklist


12" Vinyl 1
 • 1. Immer wieder mal ein Rückfall
  length: 2:58
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey
 • 2. Schade um das schöne Bier
  length: 3:03
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey
 • 3. American Dollar
  length: 2:58
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey
 • 4. Gute Reise Herr Meier
  length: 3:08
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey
 • 5. Wenn der Vollmond scheint
  length: 3:30
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey
 • 6. Du Reinhold - ich Yeti
  length: 3:36
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey
 • 7. Weekend Paradise
  length: 3:14
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey
 • 8. Esoterik
  length: 3:21
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey
 • 9. Oldtimer Ralley
  length: 3:03
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey
 • 10. Jogging Joe
  length: 3:11
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey
 • 11. Mister Do Ping
  length: 3:21
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey
 • 12. Schmeiss weg
  length: 3:27
  producer: Heinz Gietz and Alexander Gietz
  vocal: Bill Ramsey