Something Fishy / I've Lived My Life Album Cover Art

Dolly Parton

Tracklist


7" Vinyl 1
 • 1 Something Fishy
  length: 2:09
  composer: Dolly Parton
  lyricist: Dolly Parton
 • 2 I’ve Lived My Life
  length: 2:38
  composer: Lola Jean Dillon
  lyricist: Lola Jean Dillon