Hayel Album Cover Art

Hakim

Tracklist


CD 1
 • 1. Eh Eli Beyhsal Dah
  length: 3:52
 • 2. Wala Wahed
  length: 4:14
 • 3. Ya Shok
  length: 4:59
 • 4. Matakhodsh Ala Keda
  length: 6:19
 • 5. Khawwan
  length: 4:03
 • 6. Ya Khesartak Ya Albi
  length: 3:54
 • 7. Shoufou
  length: 4:11
 • 8 Hayel
  length: 5:48