Rahasia Cinta Album Cover Art

Kahitna

Cover Art

Kahitna Rahasia Cinta Cover Art

Tracklist


CD 1
 • 1 Kekasih Dalam Hati
  length: 4:18
  performer: Kahitna
 • 2 Rahasia Cintaku
  length: 3:12
  performer: Kahitna
 • 3 Di Sekitar Senayan
  length: 4:29
  performer: Kahitna
 • 4. Kulakukan Dengan Cinta
  length: 4:19
  performer: Kahitna
 • 5. Semoga Nanti
  length: 3:36
  performer: Kahitna
 • 6 I Will Marry U
  length: 4:09
 • 7 Maaf Susah Dengar Kata Maaf
  length: 4:21
  performer: Kahitna
 • 8 Kembali Ke Bandung
  length: 4:26
  performer: Kahitna
 • 9 Sederhana Saja
  length: 3:46
  performer: Kahitna
 • 10 Selalu Cinta
  length: 3:52
  performer: Kahitna
 • 11 Bidadari Tak Bersayap
  length: 3:53
  performer: Kahitna