Yahili Album Cover Art

Rajna

Cover Art

Rajna Yahili Cover Art

Tracklist


CD 1
 • 1. Road to Kandahar
  length: 2:18
 • 2. Traöma
  length: 7:02
 • 3. Diakri
  length: 1:58
 • 4. Shalaï
  length: 3:08
 • 5. Adjah
  length: 4:01
 • 6. Diwali
  length: 5:30
 • 7. Shandailö
  length: 2:04
 • 8. Dies Irae
  length: 3:05
 • 9. Gansha Gaurab
  length: 3:44
 • 10. Ham Shallam
  length: 5:02
 • 11. Malia Vali
  length: 6:34
 • 12. Yihillish
  length: 5:01