Then Svenska messan Album Cover Art

Roman ; Hillevi Martinpelto , Anne Sofie von Otter , Mikael Samuelson , Adolf Fredrik Bach Choir , Drottningholm Baroque Ensemble , Anders Öhrwall

Tracklist


CD 1
 • 1. Then Svenska Messan: Kyrie: Herre förbarma tig
  length: 1:40
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  choir vocals: Bachkören
  conductor: Anders Öhrwall
 • 2. Then Svenska Messan: Gloria: Ära vare Gud
  length: 3:54
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  choir vocals: Bachkören
  conductor: Anders Öhrwall
 • 3. Then Svenska Messan: Gloria: Och frid på jordene
  length: 3:40
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  choir vocals: Bachkören
  conductor: Anders Öhrwall
 • 4. Then Svenska Messan: Gloria: Vi lofve tig
  length: 2:21
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  conductor: Anders Öhrwall
  soprano vocals: Hillevi Martinpelto
 • 5. Then Svenska Messan: Gloria: Vi tacke tig
  length: 3:06
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  choir vocals: Bachkören
  conductor: Anders Öhrwall
 • 6. Then Svenska Messan: Gloria: O Herre Gud himmelske konung
  length: 4:09
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  choir vocals: Bachkören
  conductor: Anders Öhrwall
  soprano vocals: Hillevi Martinpelto
  alto vocals: Anne Sofie von Otter
 • 8. Then Svenska Messan: Gloria: O Herre thens aldra högstes enfödde Son
  length: 5:36
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  conductor: Anders Öhrwall
  soprano vocals: Hillevi Martinpelto
  alto vocals: Anne Sofie von Otter
 • 9. Then Svenska Messan: Gloria: O Herre Gud Guds Lamb
  length: 3:33
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  choir vocals: Bachkören
  conductor: Anders Öhrwall
  alto vocals: Anne Sofie von Otter
 • 10. Then Svenska Messan: Gloria: Tu som sitter på Fadrens högra hand
  length: 3:57
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  conductor: Anders Öhrwall
  soprano vocals: Hillevi Martinpelto
  baritone vocals: Mikael Samuelson
 • 11. Then Svenska Messan: Gloria: Tu som borttager världenes synder
  length: 3:25
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  choir vocals: Bachkören
  conductor: Anders Öhrwall
 • 12. Then Svenska Messan: Gloria: Ty tu äst allena helig
  length: 3:43
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  choir vocals: Bachkören
  conductor: Anders Öhrwall
 • 13. Then Svenska Messan: Gloria: Med den helga Anda / I Guds Faders härlighet
  length: 3:23
  orchestra: Drottningholms Barockensemble
  choir vocals: Bachkören
  conductor: Anders Öhrwall