Take You There Album

Artist(s): Sean Kingston

Tracklist

Take You There (main version)

length: 3:56
writer: E. Kidd Bogart, Theron Thomas, Timothy Thomas, Jonathan “J.R.” Rotem, Sean Kingston

Take You There (Beluga Heights remix)

length: 4:04
writer: E. Kidd Bogart, Theron Thomas, Timothy Thomas, Jonathan “J.R.” Rotem, Sean Kingston

Take You There (Afroganic remix)

length: 4:19
writer: E. Kidd Bogart, Theron Thomas, Timothy Thomas, Jonathan “J.R.” Rotem, Sean Kingston

Take You There (instrumental)

length: 3:55
writer: E. Kidd Bogart, Theron Thomas, Timothy Thomas, Jonathan “J.R.” Rotem, Sean Kingston