Whispers Album Cover Art

Trish Thùy Trang

Tracklist


CD 1
 • 1 Whispers
  length: 4:52
 • 2 Happy Together
  length: 4:07
 • 3. Câu chuyện giận hờn
  length: 4:12
 • 4 What Will I Do
  length: 3:49
 • 5 Give Me Time
  length: 4:17
 • 6 Endless Tears
  length: 4:16
 • 7. Vùng biển vắng
  length: 4:08
 • 8 Twilight Dream
  length: 4:03
 • 9 Shooting Star
  length: 4:25
 • 10. Màu mũ anh và màu áo em (remix)
  length: 3:21
 • 11 Reason To Smile
  length: 3:26
 • 12 Goodbye