Leshem Shamayim Album Cover Art

Yaakov Shwekey

Tracklist


CD 1
 • 1 Birshus
  length: 5:46
  arranger: Mona Rosenblum
  choir vocals: Shira Chadasha Boys Choir
  choir vocals arranger: Mona Rosenblum
 • 2. Leshem Shomayim
  length: 6:16
  arranger: Yanky Briskman
  choir vocals arranger: Mona Rosenblum and Moshe Roth
 • 3. Eishes Chayil
  length: 6:29
  arranger: Moshe Laufer
  choir vocals arranger: Eli Laufer
 • 4. Emes
  length: 5:24
  arranger: Yanky Briskman
  choir vocals arranger: Mona Rosenblum
 • 5. Yizkeraim
  length: 7:14
  arranger: Yisroel Lamm
  choir vocals arranger: Moshe Roth
 • 6. Halo Yadata
  length: 5:22
  arranger: Moshe Laufer
  choir vocals: Shira Chadasha Boys Choir
  choir vocals arranger: Eli Laufer
 • 7. Tatte (Yiddish)
  length: 6:18
  arranger: Yisroel Lamm
  choir vocals arranger: Lipa Schmeltzer
 • 8 Hein Am
  length: 3:47
  arranger: Mona Rosenblum
  choir vocals arranger: Mona Rosenblum
 • 9. Ki Hashem
  length: 5:36
  arranger: Moshe Laufer
  choir vocals arranger: Eli Laufer
 • 10 Ma Ma Ma
  length: 5:57
  arranger: Mona Rosenblum
  choir vocals: Shira Chadasha Boys Choir
  choir vocals arranger: Mona Rosenblum
 • 11. Meshoich
  length: 5:57
  arranger: Moshe Laufer
  choir vocals arranger: Moshe Roth
 • 12. Koli
  length: 4:19
  arranger: Moshe Laufer
  choir vocals arranger: Eli Laufer
 • 13. Tatte (English)
  length: 6:16
  arranger: Yisroel Lamm
  choir vocals arranger: Lipa Schmeltzer