Shwekey, Vol. 2 Album Cover Art

Yaakov Shwekey

Tracklist


CD 1
 • 1. Pisom
  length: 3:42
 • 2. Av Harachamim
  length: 6:55
 • 3. Heenay
  length: 5:24
 • 4. Mi Adir
  length: 6:07
 • 5. Shamoim
  length: 5:24
 • 6. Ranenu
  length: 5:14
 • 7. Hamelamaid
  length: 6:01
 • 8. V'noh
  length: 6:32
 • 9. Ki Hatov
  length: 6:05
 • 10. Al Neharos
  length: 5:22
 • 11. Yerushalayim
  length: 4:12