Daak Album Cover Art

Yaatri

Cover Art

Yaatri Daak Cover Art

Tracklist

  • 1 Ke Dake
  • 2 Ei Ki Beshi Na
  • 3. Mitthey Prem
  • 4. Yaatri
  • 5. Amra Shopne Banchi
  • 6. Bhalobasha Shunechhi Ja
  • 7 Ojana Mone
  • 8 Ektu Pore
  • 9 Parina
  • 10 Jitso