Jónsi Discography & Songs

Album

  • 2010 Go
  • 2019 Lost & Found
  • Single

  • 2009 Kaleidoscope
  • 2009 Boy Lilikoi
  •    --   Animal Arithmetic
  •    --   Ilsa Drown
  • EP

  • 2010 Go Do