Nitro Praise Discography & Songs

Album

  • 1995 Nitro Praise 1
  • 1995 Nitro Praise 2
  • 1999 Nitro Praise 7: Cherish the Soul
  •    --   Nitro Praise 3
  •    --   Nitro Praise 4
  •    --   Nitro Praise Christmas