Ultima Thule ディスコグラフィー&歌詞

Album

 • 1992: Svea hjältar
 • 1994: Nu grönskar det
 • 1995: Lejonet från Norden
 • 1997: Nu grönskar det igen
 • 2003: Tills döden skiljer oss åt
 • 2004: Rötter
 • 2005: Yggdrasil
 • 2009: Korpkvädet
 • 2012: 30 åriga kriget
 • 2012: Live at Kuggnäs 2012
 • 2015: Trägen Vinner
 • 2018: 1458
 •    --  : För fäderneslandet
 •    --  : Karoliner
 •    --  : Once Upon a Time
 •    --  : Resa utan slut
 •    --  : Sverige
 •    --  : Vikingabalk
 • Single

 • 1993: Vikingablod
 • 2015: Sverige, Sverige fosterland
 •    --  : Blåviringen [The Jenn Black version]
 •    --  : Skinhead
 • EP

 • 2017: Vingslag