Who Sang Ni cedla? 3 bote

3 bote Tri kraje... cover art
Release information
Release Date: 1997
length: 3:08
Sen pršo u oštarijo gledala je ku šerpent
Nisen znau kan bin pogledau une moment
Pero u kantone bla je klapa moja zbrana usa
Nu sam pr sebe reko sen hode ča
Ma scinjala banda mene moja žvelto je na šank
Spiu sen dopio belo biu sen trt ku tank
Ni molala vuka iz mene nanka an moment
Vrah je kadar baba jema tašen šentiment

Vona ni; Vona ni cedla vrah je u nje
Vona ni, vona ni cedla ni bilo kaj ujela me je
Sa ja splazla ih mene prašala ma je ku čen kaj pet
Velje žvelto sen jo primo jes za ret
Ma paljala iz oštarije je u an čuden kraj
Nu sam pr sebe reko sen kaj ki bo zdaj

Nisen mogo stat na nogah slekla ma je d bondant
Jen pod njeno ret je dala moj nou guant
Reko sen je pupa moja jes p***t za spat
Ma kaj na videš da nisem sposoben nanka scat
Vona ni; Vona ni cedla vrah je u nje
Vona ni, vona ni, cedla, pestme stat ka na videš da ne gre

Tracklist
CD 1
  • 1 3 kraje
  • 2 Ni cedla
  • 3 Šegadores
  • 4 Dan ponjer
  • 5 Drage Bepo
  • 6 Ma se mona
  • 7 Lubiančarje
  • 8 Štala
  • 9 Ka ta briga
  • 10 Nadelja