Who Sang Afsked? Armagedda

Release information
Release Date: 2004
length: 6:33
Lyrics
Invaggad i lifvets mörka sida
Disharmonier hör jag klinga
Toner af helvetisk kaos
Som de tunga vindar bringa

Guds änglar gråter blod
Förgäfves tårarne lemnar
sitt lopp. Menniskan äro
söfd utaf ondskapens gift
Er klagan ej väcker den
döde opp

Bortom grafen nu mens-
kligheten förts förlorade
i mörkret, fann aldrig
sin frälsning

Du Gode
hvar är nu din krona?
Du himmel,
hvar är din seger?

Tracklist
CD 1
 • 1 Helvetestoner
 • 2 Döpt i oheligt vatten
 • 3 Afsked
 • 4 Ændalykt
 • 5 Döden styr livet
 • 6 Gravgaardspsalm
 • 7 Afgrundsvisioner
 • 8 Vtfærd

 • Release information
  label: Agonia Records
  country(area): Poland
  format: CD
  script: Latin