Erenler Lyrics - Cem Karaca

Release information
Release Date: 1970
"...
Ömrün şu biten neşvesi tâm olsun erenler,
Son meclisi câm üstüne câm olsun erenler.
Şükrânla vedâ ettiğimiz cân-ı fenâya;
Son pendimiz ah-lâfa devâm olsun erenler.
Câizse harâbât-ı ilâhî'de de herşey,
Yârân yine rindân-ı kirâm olsun erenler.
Tekrar mülâkî oluruz bezm-i ezelde;
Evvel giden ahbâba selâm olsun erenler.
..."

Lyrics licensed by Lyricfind.com
Tracklist
  • 1 Kendim Ettim Kendim Buldum
  • 2 Erenler