Who Sang Miłość za pieniądze? Closterkeller

Closterkeller Graphite cover art
Release information
Release Date: 1999-4-26
Genre: Rock
Style: Goth Rock
length: 3:34
Pierwsza noc, Ty w sobie dusisz ten strach
Dooko³a mej ulicy kr¹¿ysz jak æma.
Jedno spojrzenie mówi wszystko, ja wiem
Oddajesz siê pokusie kasy za seks
W oczach lêk
Dotykasz dna
Na³adowana koksem ¿¹dza ciê gna
Udajesz ¿e
On daje ci
Najpiêkniejsze chwile o których œnisz

Mi³oœæ za pieni¹dze
Za pieni¹dze
Bez ¿alu myœlisz o tym co by³o kiedyœ
Odloty czystej duszy i pierwszy wiersz
Pieniêdzy zapach, które le¿¹ na ziemi
Jest wszystkim czego pragniesz i teraz chcesz
W oczach lêk
Dotykasz dna
Na³adowana koksem ¿¹dza ciê gna
Udajesz ¿e
On daje ci
Najpiêkniejsze chwile o których œnisz

Chemia pomaga dostaæ siê na szczyt
Napêdza krew, zabija ból i wstyd
Wy³¹czy serce zbêdne w takiej grze
Jest coraz lepiej, ju¿ sama tego chcesz
W oczach lêk
Dotykasz dna
Na³adowana koksem ¿¹dza ciê gna
Ju¿ wierzysz, ze
On daje Ci
Najpiêkniejsze chwile o których œnisz

Mi³oœæ za pieni¹dze
Za pieni¹dze

Tracklist
CD 1
 • 1 Ate
 • 2 Na krawędzi
 • 3 Syrenka
 • 4 Perła
 • 5 Inny obszar
 • 6 Sztuka ambicji
 • 7 Zaklęta w marmur
 • 8 Czas komety
 • 9 Rozbijacz symboli
 • 10 Miłość za pieniądze
 • 11 Fortepian
 • 12 Graphite