Who Sang Noc w haremie? Closterkeller

Release information
Release Date: 1993-12-6
Genre: Rock
Style: Goth Rock
length: 8:14


Jeden
Dwa
Trzy
Cztery
Piêæ
SzeϾ
Siedem
Osiem
Dziewiêæ
Dziesiêæ
Jedenaœcie
Dwanaœcie
Trzynaœcie
Czternaœcie
Piêtnaœcie
Szesnaœcie
Siedemnaœcie
Osiemnaœcie
Dziewiêtnaœcie
Dwadzieœcia
Dwadzieœcia jeden
Dwadzieœcia dwa
Dwadzieœcia trzy
Dwadzieœcia cztery
Dwadzieœcia piêæ
Dwadzieœcia szeœæ
Dwadzieœcia siedem
Dwadzieœcia osiem
Dwadzieœcia dziewiêæ
Trzydzieœci
Trzydzieœci jeden
Trzydzieœci dwa
Trzydzieœci trzy
Trzydzieœci cztery
Jeden
Dwa
Trzy
Cztery
Piêæ
SzeϾ
Siedem
Osiem
Dziewiêæ
Dziesiêæ
Jeden
Dwa
Trzy
Cztery
Piêæ
SzeϾ
Siedem
Osiem
Dziewiêæ
Dziesiêæ
Jedenaœcie
Dwanaœcie
Trzynaœcie
Czternaœcie

Tracklist
CD 1
 • 1 To on - znowu następny
 • 2 W moim kraju
 • 3 To muzyka
 • 4 Babeluu
 • 5 Kołysanka dla Adasia
 • 6 Walet pik
 • 7 Salome
 • 8 Kolana i już
 • 9 Agnieszka
 • 10 A nadzieja
 • 11 Supernova
 • 12 Jihad
 • 13 Hassan i Sabbah
 • 14 Video-film
 • 15 Dwa oblicza Ewy
 • 16 Violette
 • 17 Noc w haremie