Who Sang Tak się boję bólu (przedmix)? Closterkeller

Closterkeller Scarlet cover art
Release information
Release Date: 1995-1-16
Genre: Rock
Style: Goth Rock

Dobrze wiem
Dobrze wiem jak jest
Dobrze wiem
¯e prawda pocz¹tkiem konca
Prawda wraz ze ³zami nadejdzie
W zapachu obcych perfum
O samym wschodzie s³onca
Tward¹ piêœci¹ trafi mój sen
Nie chcê siê dowiedzieæ
Tak siê bojê bólu
Pijê k³amstwo jak alkohol
Tak siê bojê bólu
Œwiat³o prosto w oczy
Trochê mocno bije
Nie chcê widzieæ ani s³yszeæ Ciê
Prawda mnie zabije
Ty ju¿ nie Ty
Ja ju¿ nie ja
Symbolem œmierci tatua¿
Na Twej piersi
Tylko to Tw¹ si³Â¹
Ty marny psie
Gdy nic ju¿ nie rozumiem
I nic ju¿ mi siê nie œni
Gryz¹c palce czekam na cud
Nie chcê siê dowiedzieæ
Tak siê bojê bólu
Pijê k³amstwo jak alkohol
Tak siê boj³ bólu
Œwiat³o prosto w oczy
Trochê mocno bije
Nie chcê widzieæ ani s³yszeæ Ciê
Prawda mnie zabije
Ty ju¿ nie Ty
Ja ju¿ nie ja
Wszystko trafi³ szlag!


Tracklist
CD 1
 • 1 Dlaczego noszę broń
 • 2 California
 • 3 Tak się boję bólu
 • 4 Scarlet
 • 5 Śniło
 • 6 Phantom
 • 7 Owoce wschodu
 • 8 Coś
 • 9 Po to właśnie (Norwid)
 • 10 Temple of Time
 • 11 Tak się rodzi nienawiść
 • 12 Brylant
 • 13 Dla jej siostry
 • 14 A ona, ona
 • 15 -
 • 16 Mogę tylko patrzeć
 • 17 Tak się boję bólu (przedmix)
 • 18 Chat