Who Sang Immortal? Dahong Palay

Release information
Release Date: 1996-1-1
length: 6:53
Ako ay nagbalik, upang tuparin
Ang ating sinumpaang pag-ibig
Na tayo'y mag-iisang dibdib
Ipikit mo, iyong mga mata
Panalangin ang mapayapang paglalakbay
Tagumpay na uuwi sa iyong kamay
Sa digmaan, ako'y walang tangan
Kundi ang pinangakong pagmamahalan
Na nagtatakip sa akin sa kamatayan
Sa aking harap, ang panganib
Handang makipaglaban sa ngalan ng pag-ibig
Hanggang matikman ang kanilang dugo
Sa aking bibig

Sumikat at lumubog ang araw ng hari
Daan libong buhay ang aking binawi
Pitong buwan tumigil ang pakikipaglaban
Dumating na ang (araw / oras ) na aking hinihintay

Sa aking pagbalik, tila lahat matamlay
Sa aking pagkagulat
Ang aking sinta'y nabubulok sa hukay
Ipinikit ko, ang aking mga mata
Dinadalangin na ito'y panaginip na nagbibiro
Sa aking pagdurusa.
-
I have returned, to carry
Our sworn love
That we take one breast
You shut, your eyes
Prayer peaceful journey
Success will come your hand
In war, I will hold
But the promised romance
That cover me in death
On my front, the risk
Ready to do battle in the name of love
To eat their blood
In my mouth
Shine and the sun king
Hundreds of thousands of my life revoked
Seven months stopped fighting
Come to the (day / time) that I hoped

Upon my return, everything seemed sluggish
In my excitement
Sinta'y rotting in my grave
Closed, my eyes
Dinadalangin that this dream joking
In my suffering.

Tracklist
CD 1
 • 1 Kapatiran Ng Bakal At Apoy
 • 2 At Muling Sumikat Ang Araw
 • 3 Panginoon Ng Hangin
 • 4 Kandilang Itim
 • 5 The God's Eternal Sleep
 • 6 Lihim Ni Eurd
 • 7 Immortal
 • 8 Talim
 • 9 Sinapupunan
 • 10 Hangman's tree
 • 11 Sa Bibig Ng Impyerno
 • 12 War and peace
 • 13 Angel of mercy