Who Sang Sa Bibig Ng Impyerno? Dahong Palay

Release information
Release Date: 1996-1-1
length: 3:38
Buksan mo ang lupa, at kami'y papasukin
Sa iyong kaharian na balot ng dilim
Hindi kami takot kanino mang halimaw
Aming babawiin kalulwang iyong inagaw
b**aba ka sa iyong trono at kami'y harapin
Humanda kang lumaban ng ngipin sa ngipin
Ika'y hinatulan ng walang hanggang kamatayan
Talim ng kampilan iyong matitikman

Isara ninyo ang pintuan, walang patatakasin
Ngayon diyos na turing tayo'y nagharap din
Kami ang panginoon ng hangin at tubig
Kapangyarihan at tapang sa iyo'y lulupig

Sukdulan ang aming galit, dugo namin ay mainit
Ika'y parurusahan ng paulit-ulit
Walang kapatawaran, kamatayan ipagkakait
Sa bibig ng impiyerno, doon ka hahanguin
-
Open land, and we let
In your kingdom of darkness wrapped
We do not fear anyone any monster
We reclaim your kidnapped kalulwang
Down from your throne and we tackle
Prepare to fight a tooth for a tooth
You are sentenced to eternal death
Blade Kampilan your taste
Close the door, no patatakasin
Now God treated us also filed
We are the master of air and water
Power and courage to conquer thee

Our utmost anger, blood we are hot
You will be punished repeatedly
Without forgiveness, death denied
The mouth of hell, there you are allured

Tracklist
CD 1
 • 1 Kapatiran Ng Bakal At Apoy
 • 2 At Muling Sumikat Ang Araw
 • 3 Panginoon Ng Hangin
 • 4 Kandilang Itim
 • 5 The God's Eternal Sleep
 • 6 Lihim Ni Eurd
 • 7 Immortal
 • 8 Talim
 • 9 Sinapupunan
 • 10 Hangman's tree
 • 11 Sa Bibig Ng Impyerno
 • 12 War and peace
 • 13 Angel of mercy