Who Sang Dat dien hart noe ins sprik? FietseFreem

Release information
Release Date: 2009-12-28
length: 3:43
Kom en luuster noe ins eve nao mien leedsje,
luuster eve nao wat iech vertelle gaon.
Zegk noe neet iech kin neet wachte.
Luuster ins nao mien gedachte.
Dat dien hart noe ins sprik venach.
Kiek de maon ins dee sjeint euver 't water,
en 'n werm windsje wejd euver de zie.
Iech zeen de wind speult met dien haore.
Dit momint wil iech bewaore.
Dat dien hart noe ins sprik venach.

Refrein:
Dat dien hart noe ins sprik.
Dat dien hart noe ins sprik.
Dat dien hart noe ins sprik venach.
De huurs d'n hiele wereld zinge.
Laot diech al de leefde bringe.
Tot dien hart noe ins sprik venach.
't Is zoe lang gelijje tot iech diech gezeen höb,
en iech weet neet zeker of iech noe neet druim.
Dat iech dit noe maag beleve.
Iech kin zonder diech neet leve.
Dat dien hart noe ins sprik venach.

Iech zeen die geziech en kin 't neet begriepe.
Iech vertel diech dat iech neet zonder diech kin.
Iech mot miech zellef dalik in d'n errem kniepe.
Dat iech nao zoevaol tied hijj same met diech bin.
Is ze hijj of is ze neet hijj ?
Dat d*** iech en veul miech zoe blij.
Druim iech noe of druim iech neet ?
D'r is ein d*** wat iech zeker weet.
Iech hoop dit geit noets mie veurbijj.
d*** neet, doeg 't , jao.

Iech weet neet zeker ofs diech lang zals blieve,
want in 't leve geit alles weer veurbijj.
Meh dit momint bleif altied bijj miech,
ouch al bin iech neet bijj diech.
Dat dien hart, (dat dien hart).
Dat dien hart, (dat dien hart).
Dat dien hart, (dat dien hart).
Dat dien hart, (dat dien hart).

Tracklist
CD 1
 • 1 De tent
 • 2 Oonder dee roeije parasol
 • 3 Kale Joep
 • 4 Kin miech geine zegke boe Nel is
 • 5 Paradies beij `t desbordlech
 • 6 Unne wals met Maria
 • 7 Kiek in de was
 • 8 Sjoen waord
 • 9 31 jaor
 • 10 `t Sjottefees
 • 11 Dat dien hart noe ins sprik
 • 12 Boum op`t plein
 • 13 Euver de maosbrok
 • 14 Mexico