Who Sang Oto Ja? Good religion

Release information
Release Date: 2000
length: 3:32
Some other versions of "Oto Ja"

Lyrics
Oto Ja Twój obraz, Twój znak;
Oto Ja cz³owiek chyba tak;
Oto Ja wiary wcia¿ mi brak;
Oto Ja wo³am, wo³am tak:

Ref. (I):
Oto Ja wo³am Ciê us³ysz mnie,
us³ysz mnie;
Oto Ty Ojciec, Duch i Syn;
Oto Ty mi³osæ na wszystkie dni;
Oto Ty umar³es ¿eby ¿yæ;
Oto ty wo³asz, wo³asz tak.

Ref. (II):

Oto Ty wo³asz mnie
chodz nie lêkaj siê, nie lêkaj siê;
Oto Ja b³adzê ca³y czas;
Oto Ja przede mna gêsta mg³a;
Oto Ja smutek i p³acz;
Oto Ja wo³am, wo³am tak.


Tracklist
CD 1
 • 1 Przyjdź
 • 2 Obudź mnie
 • 3 Trust
 • 4 Oto Ja
 • 5 Refugees from Zion
 • 6 Sunshine
 • 7 W Tobie i we mnie
 • 8 Siubi Dubi
 • 9 Get up
 • 10 Adonai
 • 11 Gore
 • 12 Idziemy

 • Release information
  country(area): Poland
  format: CD
  script: Latin