Who Sang Haziranda Ölmek Zor? Grup Yorum

Grup Yorum Haziranda Ölmek Zor - Berivan cover art
Release information
Release Date: 1988
length: 5:47
Lyrics

Gece leylek ve tomurcuk kokuyor
Yaralý bir þahin olmuþ yüreðim
Uy anam anam haziranda ölmek zor
Çalýþmýþým onbeþ saat
Tükenmiþim onbeþ saat
Yorulmuþum acýkmýþým uykusamýþým
Anama sövmüþ patron
Sýkmýþým diþlerimi
Islýkla söylemiþim umutlarýmý
Sýcak bir ev özlemiþim
Sýcacýk bir yatakta unutturan öpücükler
Çýkýþým bir dalgada
Vurmuþum sokaklara
Sokakta tank paleti
Sokakta düdük sesi
Sarý sarý yapraklarla
Daðlarda insan iskeletleri
Gece leylek ve tomurcuk kokuyor
Uyarýna gelirse tepemde bir de çýnar demiþti
Yýllar önce
Demek ki on yýl sonra
Demek ki sabah sabah
Demek ki manda günü
Demek ki þile bezi
Bir de memedin yüzü
Bir de saman sarýsý
Bir de özlem kýrmýzýsý
Demek ki göçtü usta
Kaldý yürek sýzýsý
Yýllar var ter içinde taþýdým ben bu yükü
Býraktým acýnýn alkýþlarýna
Üç haziran altmýþ üçü
Bir kýrmýzý gül dalý eðilmiþ üstüne
Bir kýrmýzý gül dalý þimdi uzakta
Okþar yanan alnýný Nazým ustanýn
Bir kýrmýzý gül dalý eðilmiþ üstüne
Bir kýrmýzý gül dalý þimdi uzakta
Yatýyor oralarda bir eski gömütlükte
Yatýyor usta
Gece leylek ve tomurcuk kokuyor
Geçsem de gölgesinden tanklarýn tomsonlarýn
Þuramda bir kuþ ötüyor
Haziranda ölmek zor


Tracklist
Cassette 1
 • 1 Berivan
 • 2 Diriliş
 • 3 Soluk Soluğa
 • 4 Doğacak Güneş Gibi
 • 5 Asker Kaçakları
 • 6 Hoşçakalın Dostlarım
 • 7 Haziranda Ölmek Zor
 • 8 Bir Dağ Türküsü
 • 9 Venseremos
 • 10 Filistin Günlüğü
 • 11 Özgürlük Türküsü
 • 12 Çav Bella

 • Release information
  label: Kalan Müzik
  country(area): Turkey
  format: Cassette
  script: Latin