Who Sang Reber? Grup Yorum

Release information
Release Date: 1993
length: 3:09
ez nizanım dıjmîn kî ye
xwînmi ji û dostani çî ye
reya rastî winde kirî me
rêber were ez nizanim
ez nizaneki gundi me
civanek nexwendi me
lı çol û çepera mayi me
rêber were ez nizanim
ya gundi ya bajari me
faşi aqil je birî me
nezaniye bindest kiri me
rêber were ez nizanim

hin kirîn be hosta nabe
zane bûn be xwendin nabe
niştîman be rêber nabe
rêber were ez nizanim
rêber dıbe pir bawer be
ji bo milletê şerwan be

Tracklist
Cassette 1
  • 1 Dağlar Sözümüz Var
  • 2 Onurumsun
  • 3 Hiç Durmadan
  • 4 Ölümden Öte Ne Var
  • 5 Reber
  • 6 Yürüyüş
  • 7 Sivas (Gün Tutuşur)
  • 8 Derviş
  • 9 Çiya Ez Im+Hey Gökler
  • 10 Herdu Çawe Min (İki Gözüm)