Who Sang Calon Peiriant? Gwenno

Gwenno Y Dydd Olaf cover art
Release information
Release Date: 2015-7-24
length: 5:09
producer: Rhys Edwards
composer: Gwenno
lyricist: Gwenno
A yw'r corff yn dadfeilio?
a yw'r dechnoleg yn nwylo
y rhai sy'n anghyfrifol?
neu'r sawl sy'n rhesymegol?
Cer di i galon peiriant i ddysgu dinistr hanes

Agos yw'r arwahanrwydd
digyswllt yw'r digonolrwydd
beth yw'r cyddwysydd cariad?
a phwy wnaiff gynnal ei gyflenwad?
Cer di i galon peiriant i ddysgu dinistr hanes

___________________________

Is the body decaying?
is the technology in the hands
of those who are irresponsible?
or those who are reasonable?
Go to the heart of the machine to understand history's distruction

The isolation is intimate
the sense of adequacy is detached
what is love's condenser?
and who will support its supply?

Go to the heart of the machine to understand history's distruction

Tracklist
Digital Media 1
  • 1 Chwyldro
  • 2 Patriarchaeth
  • 3 Calon Peiriant
  • 4 Sisial Y Môr
  • 5 Dawns Y Blaned Dirion
  • 6 Golau Arall
  • 7 Stwff
  • 8 Y Dydd Olaf
  • 9 Fratolish Hiang Perpeshki
  • 10 Amser