Who Sang Išjojo Bernelis? HA LELA

HA LELA Pabudimas cover art
Release information
Release Date: 1998
length: 6:52
Lyrics
Išjojo bernelis per kalnus, per klonius
Išjojo bernelis per žalias girias...
Toliuos ugnys dega, karo ragas kviečia -
Tuoj pamiklinsim kardus
Greitas pilkas vėjas
Širdy neša gėlę, kraujy - mirtinus nuodus...
Išjojo bernelis per kalnus, per klonius
Išjojo bernelis per žalias girias...
Oi, atsigers gi žemė kruvino lietaus,
Oi, ilgai dar slenkstis ašarotas lauks.
mūšio laukas platus,
Griūvantys žirgai
Toli dar girdėti mirštančiųjų klyksmai.
Išjojo bernelis per kalnus, per klonius
Išjojo bernelis per žalias girias...
Danguj juodi paukščiai,
Kibirkštys žemai...
Kardai blyksi, lūžta-
Rimsta jau kariai...
Apsisukę paukščiai,
Tykūs pranašai,
žinią juodą neša,
Plaikstos pelenai....
O tu juos vesk, Ugnie, vesk,
Gabija Gabijėla,
Ten kur pasibaigia devynios upės
Ir kur prasideda jūra,
Kur viskas baigiasi,
Ir viskas prasideda,
Gabija Gabijėla,
Vesk kur leidžiasi saulė,
Kur kyla mėnulis, ten kur jūra,
Gabija Gabijėla,
Iš kur vėl ištekės vienuolika upių jūrų,
Gabija Gabijėla,
Niekas neišnyksta ir viskas išnyksta,
veidai išnyksta, akys išnyksta,
Gabija Gabijėla,
Vartelius jiems atkelk, atkelk vartus ir vesk
Gabija Gabijėla,
tavo karštos ir šaltos rankos,
sniegas ir ledas,
kraujas ir ugnis,
Gabijėla Gabijėla,
Tyvuliuojantys juodi debesys
ir baltas sniegas,
viskas ir niekas,

Tracklist
CD 1
 • 1 Pabudimas
 • 2 Sidabrinės Saulės Simbolis
 • 3 Audros Širdis Ir Kraujas
 • 4 Išjojo Bernelis
 • 5 Prakeiktas Troškimas
 • 6 Šokis... Septyni Ratai
 • 7 Reikėjo Žengti Tris Žingsnius

 • Release information
  label: Eldethorn
  country(area): United Kingdom
  format: CD
  script: Latin