Who Sang Anabalina? Hakim

Release information
Release Date: 1998
Genre: Latin Folk, World, & Country
Style: Flamenco/Rumba
length: 3:49
Lyrics
Aláaa.....Aláaaaaaa....Aláaaaaaaaa
El rey Boabdil..e
Llora por la Alambra
Que dejó en Graná....Anabalina, lina, lina, lina
Anabalina, lina, lina, la.
Anabalina, lina, lina, lina
Anabalina, lina, lina, la.
Yo sueño de nocheee
Yo sueño de díaaaa
Con palacios de oro
De la moreríaaaaAnabalina, lina, lina, lina
Anabalina, lina, lina, laaa.
Anabalina, lina, lina, lina
Anabalina, lina, lina, laaaa.
Cuando por la nooocheee
La luna se quiiiita
Boabdile el chiiiico
Viene y me preguuuntaaaaAnabalina, lina, lina, lina
Anabalina, lina, lina, laaaa.
Anabalina, lina, lina, lina
Anabalina, lina, lina, laaaa.
Aláaa.....Aláaaaaaa....Aláaaaaaaaa
rey Sadí
Aláaa.....Aláaaaaaa....Aláaaaaaaaa
E salem.
Salam, salam, malekummalekum, malekum, salam. (H)
Salam, salam, malekummalekum, malekum, salam. Anabalina, lina, lina, lina
Alá Anabalina, lina, lina, la.
anabalina Anabalina, lina, lina, lina
Alá Anabalina, lina, lina, la.
anabalina Anabalina, lina, lina, lina
Alá Anabalina, lina, lina, la.
anabalina Anabalina, lina, lina, lina
Alá Anabalina, lina, lina, la.
anabalina Anabalina, lina, lina, lina
Alá Anabalina, lina, lina, la.
anabalina Anabalina, lina, lina, lina
Alá Anabalina, lina, lina, la.

Tracklist
 • 1 Anabalina
 • 2 Nur Lain (Habibi)
 • 3 Diki Diki
 • 4 Tan Mala
 • 5 A Fatma
 • 6 Ben Alí
 • 7 Patinamas
 • 8 Tani
 • 9 Min Rirak
 • 10 Chica Bonita
 • 11 Benkhaf Ml Aeen
 • 12 Fandango Darabia

 • Release information
  country(area): Spain
  script: Latin