Who Sang Gloria? Karel Kryl

Karel Kryl Plaváček cover art
Release information
Release Date: 1983
length: 2:38
Lyrics
Je noc v které nezpívá
andělů chór
a nevidět více
kov s příchutí slanou
Pláč na písku ulpívá
u paty hor
a vánoční svíce
dnes na hrobech planou
Gloria nezní
Tlí mudrci v krytech
a Herodes bdí
Gloria nezní
Jsou střepiny v bytech
u rozbitých zdí

Vše zalito svitem
i neony měst
Tři vteřiny ticha
v nichž umlkly zbraně
Svět pohrdl citem
a táže se hvězd
proč proroctví lichá
jsou podobna hraně
Gloria nezní
Teď zpívají hlavně
žalm C h t í c, a b y l k a l
Gloria nezní
vzdor hvězdě jež slavně
plá nad hřbety skal
Je tichá noc svatá
v níž nepadá sníh
a šílenec-Svět
řekou bláta se brodí
Je slepý - a hmatá
po ořízkách knih
Snad po stovkách let
znova Kristus se zrodí

Gloria zazní
a přeroste tráva
přes písečný vír
Gloria zazní
Buď na nebi sláva
a na Zemi mír

Tracklist
 • 1 Hlas
 • 2 Z ohlasů písní ruských
 • 3 Jaro desáté
 • 4 Dívčí válka
 • 5 Gloria
 • 6 Číslo na zápěstí
 • 7 Plaváček
 • 8 Lilie
 • 9 Lektorská
 • 10 Varhany v Olivě (Ve jménu humanity!)
 • 11 Tisící rok míru
 • 12 Jupí, jupí

 • Release information
  country(area): Sweden
  script: Latin