Who Sang Le Bonheur? Lokua Kanza

Lokua Kanza Toyebi Té cover art
Release information
Release Date: 2002
Genre: Folk, World, & Country
Style: African
length: 3:27
Akende se boye
Azalaki na posa ya
Baninga, basekisa ye
Anana se boye
Azalaki na posa ya
Baninga basolola
Mawa eleki ye amibuaki
Likolo ya ndako ye ko ndeke te
Mawa elekaki ye apumbue oh
Bandeko bazangi ye se boye

Gib mir ein Wunder
es muss nicht Liebe sein
Gib mir ein Wunder
bis in die Ewigkeit
Gib mir ein Wunder
und zeige mir das Licht
Gib mir ein Wunder
Meine Seele weint und zerbricht

Anana se boye
Azalaki na posa ya
Baninga basolisa ye
Akende se boye
Azalaki na posa ya
Koseka na baninga
Mawa elekaki ye apumbue
Likolo ya ndako ye ko ndeke te
Pasi elekeli ye akeyi oh
Mawa na motema tokoloba nini oh

Gib mir ein Wunder
es muss nicht Liebe sein
Gib mir ein Wunder
bis in die Ewigkeit
Gib mir ein Wunder
und zeige mir das Licht
Gib mir ein Wunder
Meine Seele weint und zerbricht

Tracklist
CD 1
 • 1 Tika Ngaï
 • 2 Ndagukunda Tshane
 • 3 Être heureux
 • 4 Le Bonheur
 • 5 Mbiffé
 • 6 Nkolo akosunga
 • 7 Good Bye
 • 8 Kumbo
 • 9 Na mileli
 • 10 Toyebi te
 • 11 Mboka
 • 12 Come Back to Me
 • 13 Mbana mboye
 • 14 Baselombo
 • 15 Je n'ai pas choisi
 • 16 Kumisaka nkolo